Dzień 1 (poniedziałek, 11.05.2015). Sala Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, Kampus Uniwersytetu Warszawskiego

9.00-10.00 Rejestracja
10.00-10.15 Otwarcie konferencji
10.15-11.50 Sesja plenarna I:Humanistyka cyfrowa i wyzwania dla nauki o informacji
Przewodniczy: Prof. Barbara Sosinska-Kalata
10.15-10.35 David Nicholas
CIBER Research (UK) and Tomsk State University, Russia
Trustworthiness in scholarly communications in the digital age: the situation of the humanities
Abstrakt
10.35-10.55 Mieczysław Muraszkiewicz
Institute of Computer Science, Warsaw University of Technology, Poland

This Time is Different, Indeed. A Reflection on Digital Humanities
Abstrakt
10.55-11.15 Widad Mustafa El Hadi
GERiiCO Research Team University of Lille 3, France
Digital Libraries & Digital Humanities: Common Issues and New Perspectives
Abstrakt
11.15-11.35 Laurence Favier
GERiiCO Research Team University of Lille 3, France
Humanities crowdsourcing: from digital information access to collaborative knowledge creation
Abstrakt
11.35-11.50 Dyskusja
11.50-12.05 Przerwa kawowa
12.05-13.30 Sesja plenarna II: Przeformułowywanie problemów badawczych w przestrzeni cyfrowej. Część 1.
Przewodniczy: Prof. Remigiusz Sapa
12.05-12.20 Jarosław Chudziak
Accenture Strategy, Capability Network EALA Digital Business Strategy Lead
Digital technology vision 2015 and its human dimension
Abstrakt
12.20-12.35 Piotr Gawrysiak
Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska
Humanities and big data – exploiting the digital archives in the age of abundance
Abstrakt
12.35-12.50 Magdalena Shishenkova
GERiiCO Research Team University of Lille 3, France
Credibility of information: exploring a concept in the digital reality
Abstrakt
12.50-13.05 Anna Mierzecka
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Andrius Suminas
Vilnius University, Faculty of Communication, Media Research Lab
Academic Libraries Websites vs. Users’ Needs(Język wystąpienia: angielski)
Abstrakt
13.05-13.20 Dyskusja
13.20-14.40 Obiad
14.40-15.55 Sesja plenarna III: Przeformułowywanie problemów badawczych w przestrzeni cyfrowej. Część 2.
Przewodniczy: Prof. Wiesław Babik
14.40-14.55 Mariusz Luterek
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Łącząc dwa światy – biblioteki publiczne jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych(Język wystąpienia: angielski)
Abstrakt
14.55-15.10 Teresa Villaseñor Hernández
Facultad de Humanidades, from the Universidad Autónoma del Estado de México
Information science as a timeless subject: the transition from paperback to digital humanities in Mexico
Abstrakt
15.10-15.25 Łukasz Garczewski
Wikia, Inc.A world of “in progress” – how science moves into the world of the perpetual beta using wikis
Abstrakt
15.25-15.40 Dyskusja
15.40-15.55 Przerwa na kawę
15.55-17.40 Sesja plenarna IV: Społeczności wirtualne i dane cyfrowe w humanistyce i badaniach społecznych
Przewodniczy: Prof. Maria Próchnicka
15.55-16.10 Sebastian Grabowski
Telekomunikacja Polska, Centrum Badawczo-Rozwojowe
Społeczności programistyczne w obszarze Otwartych Interfejsów Programistycznych – Open API: przykłady i wnioski
Abstrakt
16.10-16.25 Remigiusz Sapa
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,Uniwersytet Jagielloński
Zarządzanie indywidualnymi kolekcjami informacji naukowej w humanistyce w świetle piśmiennictwa anglojęzycznego. Stan i potrzeby badań
Abstrakt
16.25-16.40 Marek Nahotko
Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University, Cracow, Poland
On the origin of (cyber)genres (Language of Presentation: Polish)
Abstract
16.40-16.55 Małgorzata Góralska
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Imperatyw pamięci i akceptacja zapomnienia w epoce cyfrowej
Abstrakt
16.55-17.10 Wiesław Babik
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Organizacja informacji i wiedzy – pole badawcze nauki o informacji
Abstrakt
17.10-17.25 Marzena Świgoń
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Technologie w zarządzaniu i dzieleniu się wiedzą i informacją – w świetle badań wśród przedstawicieli różnych nauk
Abstrakt
17.25-17.40 Dyskusja
18.30 Spotkanie wieczorne

Dzień 2 (wtorek, 12.05.2015). Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

9.00-10.45 Sesja plenarna V: Badania humanistyki cyfrowej z perspektywy informatologicznej
Przewodniczy: Prof. Marta Skalska-Zlat
9.00-09.15 Barbara Sosińska-Kalata
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Humanistyka cyfrowa w piśmiennictwie badawczym nauki o informacji
Abstrakt
9.15-09.30 Diana Pietruch-Reizes
Instytut Informacji Naukowe i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Otwarta nauka i humanistyka cyfrowa
Abstrakt
9.30-09.45 Marta Grabowska
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Koncepcja zbiorów big data dla tzw. humanistyki cyfrowej, narzędzia do ich analizy oraz warunki korzystania z tej infrastruktury informacyjnej
Abstrakt
9.45-10.00 Łukasz Iwasiński
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Społeczne zagrożenia danetyzacji rzeczywistości
Abstrakt
10.00-10.15 Teresa Święćkowska
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,Uniwersytet Warszawski
Choroba sieroca humanistyki cyfrowej czyli o problemach z niewyjaśnionymi prawami autorskimi
Abstrakt
10.15-10.30 Dyskusja
10.30-10.45 Wystąpienie komercyjne: prezentacja wydawnictwa HELION
10.45-11.15 Przerwa na kawę

Sesje równoległe

11.15-12.45 Sesja VI: Informacyjne usługi biblioteczne wobec wyzwań humanistyki cyfrowej (Sala 316)
Przewodniczy: Prof. Małgorzata Kisilowska
11.15-11.30 Katarzyna Materska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Humanistyka cyfrowa – redefinicja modelu biblioteki uniwersyteckiej?
Abstrakt
11.30-11.45 Jadwiga Woźniak-Kasperek
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski
Bartłomiej Włodarczyk
Biblioteki i cyfrowa humanistyka: bibliotekarze jako autorzy i współtwórcy projektów z zakresu cyfrowej humanistyki
Abstrakt
11.45-12.00 Lilianna Nalewajska
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Przyszłość usług informacyjnych w polskich bibliotekach akademickich na tle rozwoju humanistyki cyfrowej
Abstrakt
12.00-12.15 Marcin Roszkowski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,
Uniwersytet Warszawski

Data Literacy – edukacja informacyjna bibliotekarzy związana z korzystaniem z danych
Abstrakt
12.15-12.30 Elżbieta Sroka
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,Uniwersytet Śląski w Katowicach
Otwarte zasoby specjalistyczne bibliotek głównych wyższych uczelni ekonomicznych. Analiza. Wybrane zagadnienia
Abstrakt
12.30-12.45 Dyskusja
12.45-14.00 Obiad
11.15-12.45 Sesja VII: Cyfrowa wizualizacja informacji (Sala 315)
Przewodniczy: Prof. Mirosław Górny
11.15-11.30 Agnieszka Modrok
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wystawy wirtualne w polskich bibliotekach cyfrowych – stan obecny i propozycja zmian
Abstrakt
11.30-11.45 Daria Rzepiela
Być Wielkim – wirtualna wizualizacja biografii budynku Teatru Wielkiego w Warszawie
Abstrakt
11.45-12.00 Anna Kamińska
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Wizualne formy prezentacji informacji w humanistyce i ich miejsce w sformalizowanej cyfrowej komunikacji naukowej
Abstrakt
12.00-12.15 Kamil Stępień
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Zakład Informatologii UMCS, Lublin

Strategie wyszukiwania obrazów i obrazem. Wyszukiwanie wizualne w przestrzeni WWW
Abstrakt
12.15-12.30 Zdzisław Dobrowolski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytet Warszawski

Wizualizacja kontekstu informacyjnego w wirtualnych galeriach i muzeach
Abstrakt
12.30-12.45 Dyskusja
12.45-14.00 Obiad
14.00-15.15 Sesja VIII: Zarządzanie informacją i wiedzą (Sala 316)
Przewodniczy: Prof. Katarzyna Materska
14.00-14.15 Ewa Głowacka
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mirosław Górny
Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Małgorzata Kisilowska
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet WarszawskiZbigniew Osiński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Model Indywidualnej Przestrzeni Informacyjnej jako narzędzie badania procesów informacyjnych w humanistyce cyfrowej
Abstrakt
14.15-14.30 Maria Przastek-Samokowa
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Slawistyka cyfrowa
Abstrakt
14.30-14.45 Stanisława Kurek-Kokocińska
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Łódzki

Dwa podejścia do zawodów w dziedzinie informacji:
regulacje polskie i referencje europejskieAbstrakt
14.45-15.00 Anna Myśliwska
Biblioteka Narodowa
Infobroker w środowisku cyfrowym – analiza zachowań informacyjnych w procesie bibliotecznej mediacjiAbstrakt
15.00-15.15 Dyskusja
15.00-15.30 Przerwa kawowa
15.30-16.30 Dyskusja końcowa : sala 316
14.00-15.00 Sesja IX: Narzędzia informacyjne i cyfrowe zasoby wiedzy (Sala 315)
Przewodniczy: Prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek
14.00-14.15 Grzegorz Gmiterek
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Rzeczywistość rozszerzona a książka
Abstrakt
14.15-14.30 Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki
Abstrakt
14.30-14.45 Dominika Paleczna
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Metody badania użyteczności systemów informacyjnych
Abstrakt
14.45-15.00 Dyskusja
15.00-15.30 Przerwa kawowa
15.30-16.30 Dyskusja końcowa : sala 316

Odwołane wystąpienia

Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowe i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Metoda zdarzeń krytycznych w informatologicznych badaniach zachowań informacyjnych w XXI wieku
Prezentacja
Małgorzata Jaskowska Instytut Informacji Naukowe i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wpływ wskaźników altmetrycznych na doskonalenie systemu oceny wartości prac naukowych w humanistyce
Prezentacja